ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ
ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΙΧΜΗΣ

Η BluPeak είναι μια δυναμικά ανερχόμενη συμβουλευτική εταιρία που εστιάζει στην διαχείριση δεδομένων και απόδοσης της ακίνητης περιουσίας. Η συνδυαστική προσέγγιση BluPeak Estate Analytics προσφέρει πρωτοπόρες και χρήσιμες υπηρεσίες για όλο το φάσμα της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί μεγίστης σημασίας περιουσιακό και επενδυτικό στοιχείο.

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Η cloud-based πλατφόρμα μας σε συνδυασμό με την χρήση προηγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, παράγει διαχειριστικά αποτελέσματα που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό και διαχειριστικό επίπεδο. Η BluPeak φιλοδοξεί να μεταμορφώσει την διαχείριση δεδομένων σε μια στρατηγική μεθοδολογική προσέγγιση με στόχο την αποτελεσματική επενδυτική διαχείριση πλούτου (Wealth Management).

BluPeak

Mother Company

BluPeak Estate Analytics

Analysis and Report

Based on Navigator CRE platform

Seattle based USA Company

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Εγκυρότατος πάροχος

Το όραμα της BluPeak είναι να καταστεί ο εγκυρότερος πάροχος υπηρεσιών στην διαχείριση δεδομένων ακίνητης περιουσίας και εκτίμησης της χρηματοοικονομικής αξίας των ακινήτων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τομέα και της Ελληνικής οικονομίας συνδυαστικά.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Όφελος του επενδυτή

Η αποστολή της BluPeak είναι να συμβάλλει στην ταχεία επεξεργασία των δεδομένων αλλά και στον προσδιορισμό της πραγματικής χρηματοοικονομικής αξίας της ακίνητης περιουσίας προς όφελος του επενδυτή σε επιχειρηματικό ή ατομικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας την πλέον νεωτεριστική τεχνολογία στην διαχείριση πληροφοριών για την επίλυση δομημένων και αδόμητων καταστάσεων στην αγορά των ακινήτων.

Οι αξίες μας

 • Εστίαση στην γνώση, καινοτομία και τεχνολογία
 • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία
 • Εχεμύθεια
 • Εξατομίκευση
 • Συνεργατικότητα
 • Ειλικρίνεια Συναλλαγών
 • Σεβασμό στον πελάτη
 • Αφοσίωση στον πελάτη
 • Ακεραιότητα επαγγελματικής συμπεριφοράς και πράξεων  
 • Αριστεία και παροχή απαράμιλλης ποιότητας
 • Επαγγελματική αξιοπρέπεια
 • Ηθική στο επιτελούμενο έργο

Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, 11528

T:2107487839

E : info@blupeakproperties.com