Ερωτησεις και Απαντησεις

BluPeak & BluPeak Estate Analytics

Η υπηρεσία BluPeak Estate Analytics αποτελεί την πλέον επαναστατική προσέγγιση νεωτεριστικών μεθόδων για την λήψη ουσιαστικών αποφάσεων στη αγορά της βιομηχανίας της ακίνητης περιουσίας και επενδύσεων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο.

Αποτελεί το πλέον μοντέρνο εργαλείο κάτω από την ομπρέλα των Decision Support Systems που με την εισαγωγή των κατάλληλων πληροφοριών κατευθύνει τους επενδυτές στην διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής ως προς την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας.

Η BluPeak Estate Analytics δεν αποτελεί μόνο ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο που κατευθύνει τους χρηματοοικονομικούς χειρισμούς, αλλά ένα δυναμικό εργαλείο για την ανάλυση και τον υπολογισμό του πολλαπλού κινδύνου δομημένων και μη προβλημάτων (structured and unstructured) που σχετίζονται με την αγορά των ακινήτων, ένα εργαλείο μάρκετινγκ και στρατηγικής που βοηθά στην ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων (customer engagement and relationship development), μια μεθοδολογική προσέγγιση ανάλυσης των συντελεστών που καθορίζουν το εξωτερικό (αγοράς ακίνητων) και εσωτερικό περιβάλλον (επενδυτών & επενδυτικής εταιρίας) που συμβάλλει στη διαμόρφωση των εταιρικών (corporate), επιχειρηματικών (business) και στρατηγικών μάρκετινγκ (marketing).

Τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα για ανάλυση βοηθούν στον σχεδιασμό μοναδικών λύσεων που αφορούν την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας, αναδύουν προϊόντα και υπηρεσίες ανάπτυξης του κλάδου της αγοράς των ακινήτων, διαμορφώνουν την στρατηγική διείσδυσης στην αγορά της ακίνητης περιουσίας, θέτουν την στρατηγική κατεύθυνσης της στρατηγικής τμηματοποίησης, στόχευσης και τοποθέτησης (positioning) στην αγορά για την δημιουργία Value Proposition – Πρόταση Αξίας. Η αναλυτική προσέγγιση της BluPeak Εstate Αnalytics οικοδομεί τους πυλώνες της επικοινωνιακής στρατηγικής της επενδυτικής εταιρίας / οργανισμού στην αγορά επικοινωνώντας την ταυτότητα και την χρησιμότητα του ολικού προϊόντος της ακίνητης περιουσίας συμβάλλοντας στην επίτευξη Brand equity προϊόντος και υπηρεσιών.  

Η δημιουργία και σύνταξη BluPeak Reports είναι προϊόν της Μodular δομής της πλατφόρμας που δέχεται, εναρμονίζει, συγκρίνει, αντιπαραβάλλει και συνθέτει την ακολουθία των δεδομένων στην παραγωγή Reports που βοηθούν στην λήψη αποφάσεων και την διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας μεμονωμένα ή ολιστικά.

Η ανάλυση των δεδομένων που προσφέρει η BluPeak μέσω των Reports βοηθούν τους διαχειριστές να σχεδιάσουν, οργανώσουν, εφαρμόσουν, επιτηρήσουν και ελέγξουν την στρατηγική επίτευξη των στόχων τους.  

Οι εκθέσεις και αναφορές BluPeak Estate Analystics κάνουν την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σας μια εύκολη υπόθεση  με αναλύσεις δεδομένων, διαχείριση δεδομένων και οπτικοποίηση των δεδομένων.

 Η πολυδιάστατη προσέγγισή στοχεύει και διασφαλίζει:

  • Αποτελεσματική διαχείριση έργων ακινήτων
  • Προσδιορίζει καλά μελετημένους κοστολογικά  προϋπολογισμούς
  • Επιτυγχάνει βέλτιστη απόδοση μέσω της βελτίωσης μιας ολιστικής και πολύπλευρης στρατηγικής 
  • Καθιερώνει εγρήγορση και στενή παρακολούθηση
  • Παρέχει άμεση προσβασιμότητα στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων
  • Δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις
  • Αυξάνει και βελτιώνει την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων σας
  • Συντελεί στην καλύτερη διαχείριση της επιχείρησής σας 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Ποιος ο ρόλος της ψηφιοποίησης των ακινήτων;

Η πλήρης ψηφιοποίηση του φακέλου των ακινήτων, η δημιουργία ενός κορυφαίου μητρώου, η  ανάλυση περιοχών που φιλοξενούν ακίνητα, η εμπλοκή μακροοικονομικών συντελεστών αξιολόγησης  συμβάλλουν σημαντικά στη σύνταξη μιας ουσιώδους ανάλυσης για την καλλίτερη λήψη των αποφάσεων.

Data Management, Data Analytics και Data Visualization συμβάλουν καταλυτικά στην κατανόησης της αναλυτικής αναφοράς για την λήψη αποφάσεων συσχετιζόμενων με την διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ακινήτων  

Η πλήρη καταγραφή των στοιχείων των ακινήτων (άδειες, τοπογραφικά, συμβόλαια, ενεργειακά πιστοποιητικά, 3D απεικόνιση των ακινήτων, κλπ.), με απλό λειτουργικό τρόπο και σε πλήρως επεξεργάσιμη μορφή καταλλήλως συνεργαζόμενο με τα υπάρχοντα λογισμικά ή CRM συστήματα μπορούν να δημιουργήσουν το ποσοτικό και ποιοτικό DNA (μεταφορικά) των ακινήτων. Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν την δημιουργία και την τεκμηρίωση  των market trends, αλλά και την αποτύπωση περιπτώσεων που θα αποτελέσουν την βάση για περαιτέρω ανάλυση αλλά και τη δημιουργία μάς αποτελεσματικής στρατηγικής .

Συνολικά, η ψηφιοποίηση στην αγορά ακινήτων μπορεί να συμβάλλει στην ακριβή εκτίμηση της αξίας των ακινήτων, την αναγνώριση των υφιστάμενων ευκαιριών για επένδυση, την πρόβλεψη και αντιμετώπιση κινδύνων και τελικά τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ακινήτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.   Φυσικά, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ταχύτερη μεταβίβαση των ακινήτων, κάτι που ταλαιπωρεί πολλά χρόνια αγοραστές και πωλητές.

Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις στις επενδύσεις των ΑΕΕΑΠ;

Η δραστηριότητα στην αγορά κατοικιών είναι έντονη, με αυξημένη ζήτηση από ντόπιους και, ειδικότερα, ξένους αγοραστές. Επίσης σημαντική δραστηριότητα παρουσιάζετε από συγκριμένους χρήστες ακινήτων, καθώς μεγάλες εταιρείες θέτουν ψηλά τον πήχη των προδιαγραφών, απαιτώντας  ποιοτικούς χώρους οι οποίοι καλύπτουν τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Η ανεκπλήρωτη ζήτηση από αγοραστές / ενοικιαστές, η έλλειψης ποιοτικών ακινήτων, η στροφή στα πράσινα κτίρια, οι συγκριτικά ελκυστικές αποδόσεις, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ενεργή διαχείριση των κόκκινων δανείων καθώς και οι αυξημένες ροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων προς τη χώρα δημιουργούν προϋποθέσεις ανάπτυξης .

Οι εταιρείες και οι ενδιαφερόμενοι του κλάδου βρίσκονται, σταθερά πλέον, σε ένα περιβάλλον «αλλαγής» μεταβαλλόμενων συνθηκών.

Οι τάσεις που προδιαγράφονται είναι  πολλές και είναι παράγωγά των παρακάτω συνθηκών:

1) Η τεχνολογία στην διαχείριση ακινήτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις όπως IoT, Big Data, GIS, AI και Machine Learning είναι πλέον διαθέσιμες και συνεχώς εξελίσσονται παρέχοντας πρόσβαση σε ολοένα και περισσότερα δεδομένα

2) Τα κριτήρια βιωσιμότητας και οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για μηδενικούς ρύπους αναδιαμορφώνουν το περιβάλλον των ακινήτων.

3) Αυξημένη ζήτηση καινοτόμων λύσεων σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με έμφαση στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας, των έξυπνων κατασκευών εκτός εργοταξίου και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού αποτελούν βασικούς συντελεστές.

4) Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Οι παρουσία θεσµικών επενδυτών-funds όσο και εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητα στοχεύουν πλέον σε επενδύσεις ακινήτων µε χαµηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα

5) Το τρίπτυχο της ακίνητης διαχειριστικής πραγματικότητας. Ανθεκτικότητα, βιωσιμότητα, πρακτικότητα. Αυτό είναι το τρίπτυχο της νέας εποχής των ακινήτων

6) Βιοποικιλότητα µε ορίζοντα το 2030 όπου αναφέρεται ότι ο κτιριακός τοµέας είναι ένας από τους µμεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη και ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε.

7) Η ανακαίνιση Ακινήτων. Σε ολόκληρη την Ε.Ε. κυριαρχεί η ιδέα για την υλοποίηση της αναγκαίας συμβολής του κατασκευαστικού τοµέα στην επίτευξη µιας δίκαιης πράσινης µμετάβασης.

8) Οι συνιστώσες της Αξίας των ακινήτων= ενεργειακή κατανάλωση= αξία του κτιρίου (αύξηση)

– Σε ότι αφορά την αξία των ακινήτων αυτών, οι αναλυτές της αγοράς εκτιµούν ότι, για κάθε ευρώ που εξοικονομείται από τη μειωµένη ενεργειακή κατανάλωση, αυξάνεται αντίστοιχα και η εύλογη αξία του κτιρίου.

Οι συνθήκες που θα ληφθούν υπόψη:

Η δημιουργία των smart cities

Χρησιμοποίηση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον,

H θωράκιση των ακίνητων από τα ακραία καιρικά φαινόµενα και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν και να εργάζονται σε αυτά.   Τα ακίνητα της μεγάλης ηλικίας  (οικίες φιλικές των ηλικιών γήρατος).

Ο Έλεγχος της θεοκρασίας, της ασφάλειας και του φωτισµού.

Η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά µε θέµατα περιβαλλοντικής υγείας

Η εκτεταµένη χρήση “πράσινων” χρωµάτων και βιοµηχανικών ειδών

Η χρήση ενεργειακων αποδοτικών και αειφόρου σχεδιασµού προϊόντων, όπως τα ηλιακά πάνελ.

Οι Νέες τεχνολογικές καινοτοµίες, θα έχουν σηµαντική επίδραση στον σχεδιασµό των ακινήτων κατά την επόµενη δεκαετία.

Πως οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κτηματαγοράς και την ανανέωση του κτιριακού αποθέματος;

Οι επενδύσεις για να γίνουν  οικονομικά εφικτές για τους συμμετέχοντές πρέπει οι δημόσιοι φορείς πρέπει να συνεργαστούν με ιδιώτες επενδυτές ακινήτων για να απλοποιήσουν τη χωροθέτηση και να παρέχουν τα σωστά οικονομικά κίνητρα για να δελεάσουν την ανάπλαση. Κάτι τέτοιο μπορεί να αυξήσει το απόθεμα των ακινήτων να εκσυγχρονίσει τις εγκαταστάσεις και να αναζωογονήσει την βιομηχανία και αγορά των ακίνητων.

Η μακροπρόθεσμη στρατηγική κινητοποίησης επενδύσεων για την ανακαίνιση του αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, εθνικού κτιριακού αποθέματος αποτελεί  στρατηγική μακροοικονομικής θεώρησης.

Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (ΟΕΑΚ – 2010/31/ΕΕ), δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όπου αναδεικνύεται η σπουδαιότητα του τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος, αποτελούμενου από κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, με στόχο τη μετατροπή του σε υψηλής ενεργειακής απόδοσης και απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές κτιριακό απόθεμα έως το 2050, διευκολύνοντας την οικονομικά αποδοτική μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων σε κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.

Στρατηγική Ανακαίνισης του Κτιριακού Αποθέματος αποτελεί επιτακτικό έργο και ανάγκη διατήρησης της χρησιμότητας

Ποια είναι σήμερα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΑΕΕΑΠ και ποιες βελτιώσεις μπορούν να υπάρξουν;

1) Η απόδοση της διαχείρισης ακινήτων απαιτεί την μεσολάβηση σημαντικού χρόνου για να παρουσιάσει εμφανή αποδεδειγμένα οφέλη και ROI 

 2) Το 2023 η κατασκευαστική δραστηριότητα διαγράφετε δυναμικά . Τρία σημαντικά εμπόδια όμως δεσπόζουν στην αγορά των ακινήτων. Η αύξηση του κατασκευαστικού κόστους (συσωρευτικά κινείται πάνω από 60% τα τελευταία χρόνια), η αύξηση του χρηματοοικονομικού κόστους λόγω της ανόδου των επιτοκίων, η έλλειψη εμπείρου εργατικού δυναμικού».

 Παράγοντες που αντισταθμίζουν εν μέρει αυτή την αρνητική συγκυρία, πρόκειται για την «αύξηση των ενοικίων, η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει συγκρατήσει τα επιτόκια για το καθαρό κόστος των και το value engineering που μεταφράζεται σε καλύτερη έρευνα κατασκευαστών, εφαρμογών και λύσεων».

Ποια κίνητρα μπορούν να δοθούν, ιδίως στο φορολογικό πλαίσιο; Προτάσεις για την ανάπτυξη της αγοράς;

Δημιουργία σταθερού φορολογικού και νομοθετικού πλαισίου

 1). Περισσότερες κρατικές επιχορηγήσεις για ενεργειακές αναβαθμίσεις

2). Μακροχρόνια αναστολή ΦΠΑ (7 έτη)

3). Μείωση τιμήματος για την έκδοση Golden Visa αλλά με αυστηρότερα κριτήρια επιλογής

4). Ελαχιστοποίηση επιπλέον φορολογικών επιβαρύνσεων

5). Συμμετοχή και συνεργασία του ιδιωτικού τομέα στη διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου

6). Απλοποίηση της παρούσης νομοθεσίας – και του νέου οικοδομικού κανονισμού (ΝΟΚ)

7). Δημιουργία σταθερών κανονισμών ενεργειακών απαιτήσεων

8). Λιγότερη γραφειοκρατία       

Το μέλλον της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να λογίζεται μόνο ως επένδυση διότι αφορά τη στέγαση, τη χρήση γης και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.  Το μέλλον της ακίνητης περιουσίας καθώς βαδίζουμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα αποτελεί βασικό συντελεστή ανάπτυξης.  

Το μέλλον του real estate φαίνεται πολύ λαμπρό, καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να παίζει τεράστιο ρόλο στον κλάδο. Από τη διευκόλυνση της αναζήτησης έως την αυτοματοποίηση ορισμένων επιχειρηματικών λειτουργιών, έως και την εξάλειψη ορισμένων από τα αόρατα κόστη της ιδιοκτησίας ενός ακινήτου, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην αειφόρο ανάπτυξη.

Η Αγορά κατοικίας στο μέλλον

Η αγορά κατοικίας στο μέλλον Οι αγορές ακινήτων αναμένεται να αλλάξουν βάσει της αγοραστικής συμπεριφοράς των  millennials, που θα αποτελέσει ένα νέο κύμα αγοραστών.

Η έκθεση του Urban Land Institute δείχνει ότι οι millennials αρχίζουν να εισέρχονται στην αγορά ακινήτων με έμφαση στις προαστιακές τοποθεσίες. Αν και οι εξελίξεις στα προαστιακά σπίτια δεν είναι κάτι καινούργιο, η αγορά ακινήτων μπορεί να δει συναρπαστικές αλλαγές σε αυτές τις τοποθεσίες. Ακόμη διαπιστώθηκε ότι οι αγοραστές κατοικιών της χιλιετίας ενδιαφέρονται περισσότερο για γειτονιές που μπορούν να περπατήσουν και να βρίσκονται κοντά σε κοινοτικούς πόρους. Οι προαστιακές περιοχές μπορούν να αντιπροσωπεύουν νέες αγορές για χώρους μικτής χρήσης και λιανικής, αυτό αποτελεί μια καλή προοπτική για τους επενδυτές που επιθυμούν να εισέλθουν στον εμπορικό τομέα.

Οι επενδυτές σε ακίνητα μπορεί να συναντήσουν ενοικιαστές κάθε ηλικίας που αναζητούν περισσότερες εγκαταστάσεις και σε μητροπολιτικές περιοχές. Η στάθμευση και η συλλογή απορριμμάτων μπορεί να συμβάλλουν θετικά στην τρέχουσα αγορά.

Τα πολυτελή ακίνητα θα γίνουν πιο δημοφιλή στο μέλλον. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αποθέματα (ειδικά τα πολυτελή σπίτια) θα αυξηθούν καθώς η ζήτηση κατοικιών αυξάνεται για να εξυπηρετήσει τους αγοραστές. Οι επενδυτές θα δουν τις υψηλότερες αυξήσεις, σε τοποθεσίες όπως τα βόρεια και Νότια προάστια αλλά και σε περιοχές του κέντρου που παραδοσιακά αποτελούν    aristocratic locus .

Τέλος, οι τεχνικές πράσινης δόμησης και οι φιλικές προς το περιβάλλον ανέσεις στέγασης πιθανότατα θα γίνουν πιο διαδεδομένες, κάτι που είναι υποσχόμενης προοπτικές  για όλους τους κτηματομεσίτες.

Το μέλλον της αγοράς ακινήτων επιφυλάσσει μερικές ενδιαφέρουσες προσαρμογές. Οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν τις ατομικές τους ανάγκες για να καθορίσουν εάν θα κεφαλαιοποιήσουν τις αναπτυσσόμενες τάσεις.

Η εύρεση πληροφοριών για το μέλλον της ακίνητης περιουσίας από πιο έμπειρους επενδυτές είναι μια από τις καλύτερες μεθόδους για μελέτη στην διαμόρφωση της ατομικής ή εταιρικής στρατηγικής στο χώρο της αγοράς των ακινήτων. Τα άτομα που επενδύουν για δέκα ή περισσότερα χρόνια έχουν γίνει μάρτυρες (και έχουν προσαρμοστεί) στις κατά καιρούς αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της αγοράς ακινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι επενδυτές έχουν βελτιώσει την ικανότητά τους να προβλέπουν πού μπορεί να κατευθυνθούν στη αγορά των ακινήτων.

Πολλοί σύμβουλοι του χώρου δήλωσαν ότι η έλευση και η αυξανόμενη δημοτικότητα των κρυπτονομισμάτων και του blockchain θα επηρεάσει σημαντικά τις συναλλαγές των ακινήτων στο μέλλον. Λόγω της τεχνολογίας η πρόσβαση σε συγκεκριμένε δίκτυα συναλλαγής θα επηρεάσει τη δυναμική των σχέσεων και τα χρονοδιαγράμματα των συναλλαγών στον τομέα των ακινήτων.

Επίσης, ο τομέας των ακινήτων θα γίνει υπερβολικά διαδικτυακός, ανταγωνιστικός αλλά και πιο επαγγελματικός».

Οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καθοδήγηση για να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν με τους key players της βιομηχανίας. Αν και υπάρχουν ακόμη πολλά να μάθουν για το μέλλον της αγοράς ακινήτων, οι επενδυτές μπορούν να αναπτύξουν την επαγγελματική τους κρίση και να αναλάβουν δράση όταν είναι απαραίτητο, πειραματιζόμενοι συνεχώς με νέες ιδέες.

Οι αναδυόμενες τεχνολογίες, οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ αγοραστών και αντιπροσώπων και τα μεταβαλλόμενα δημογραφικά στοιχεία των ιδιοκτητών θα επηρεάσουν τις μελλοντικές τάσεις στην ακίνητη περιουσία. Για να πετύχουν, οι επενδυτές σε ακίνητα πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να φέρουν την καινοτομία σε αυτό το περιβάλλον. Η αγορά ακινήτων αλλάζει σημαντικά λόγω των νέων τεχνολογιών που θα κάνουν τους αγοραστές πιο ενημερωμένους αλλά και δυνατή την συμμετοχή νέων ηλικιακών ομάδων στην αρένα της συνδιαλλαγής των ακινήτων. Οι επαγγελματικές προβλέψεις δείχνουν μελλοντικές δραστικές αλλαγές στην αγορά.

Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, 11528

T:2107487839

E : info@blupeakproperties.com