Οι Υπηρεσίες μας

Η BluPeak Estate Analytics παρέχει πρωτοποριακές λύσεις στη βιομηχανία ακινήτων, χρησιμοποιώντας σύγχρονα Decision Support Systems. Αναλύει δομημένα και μη προβλήματα, διαμορφώνοντας στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η υπηρεσία μας διαμορφώνει επικοινωνιακές στρατηγικές, αναδεικνύοντας την αξία της ακίνητης περιουσίας. Τα BluPeak Reports προσφέρουν αναφορές και εκθέσεις για αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Διαχείρισης Ακινήτων

Δημόσιο – Δημόσιοι Οργασμοί (Δήμοι & Περιφέρειες)

Ιδιώτες – Ατομικές Ιδιοκτησίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Διαχείρισης Ακινήτων

Συμβάλλουμε στην καλύτερη διαχείριση με την:  
Αποτύπωση συνολικής εικόνας ακίνητης περιουσίας του οργανισμού για λόγους διαχειριστικής ετοιμότητας
Προσδιορισμό χρηματοοικονομικής αξίας χαρτοφυλακίου για την καλύτερη και επικερδή διαχείριση του
Ψηφιοποιημένη και οπτικοποιημένη αποτύπωση ακινήτου / χαρτοφυλακίου

Παρέχουμε άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών για κάθε επιχειρηματικό ενδεχόμενο όπως:

 • Eπιτάχυνση συναλλαγών ακίνητης περιουσίας
 • Oλοκλήρωση και τελειοποίηση χαρτοφυλακίου
 • Υπόδειξη ευκαιριών ρευστοποίησης (μερικής – ολικής) ακίνητου ή συνολικής περιουσίας
 • Διερεύνηση ευκαιριών επιπρόσθετων επενδύσεων στη αγορά των ακινήτων
 • Επιτάχυνση εκτέλεσης συμφέρουσας συναλλαγής πώλησης/αγοράς ακινήτου

Η BluPeak Estate Analytics παρέχει:

 • Αποτελεσματική διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Διαχείριση κεφαλαίων και κόστους χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας,
 • Ανάλυση κόστους – οφέλους
 • Προσδιορισμός ελκυστικότητας αγοράς ακινήτων
 • Ανάλυση δυναμικότητας και ανταγωνιστικότητας του χαρτοφυλακίου
 • Διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου για την καλύτερη λήψη των αποφάσεων
 • Ατομική αξιολόγηση μεμονωμένου ακινήτου
 • Συνολική αξιολόγηση ομάδας ακινήτων
 • Αξιολόγηση ετερογενών και ομογενών ακινήτων
 • Δημιουργία και ανάλυση σεναρίων στρατηγικής διαχείρισης (εκμετάλλευσης)
 • Αποφάσεις εμπορικών υποθέσεων – διατήρηση vs. πώλησης χαρτοφυλακίου
 • Αποφάσεις αποδέσμευσης μερικού ή ολικού χαρτοφυλακίου της ακίνητης
 • Συγκριτική ανάλυση χαρτοφυλακίου vs. συναφών χαρτοφυλακίων ανταγωνιστών (managerial efficiency)
 • Προβλέψεις της μελλοντικής αξίας χαρτοφυλακίου ακινήτων όπως τριμηνιαίες, εξαμηνιαίες και ετήσιες προβλέψεις
 • Επιτυχή υλοποίηση του στρατηγικού σας σχεδιασμού βραχυχρονίως και μακροχρονίως  

ΔΗΜΟΣΙΟ

Δημόσιο – Δημόσιοι Οργασμοί (Δήμοι & Περιφέρειες)

Η BluPeak Estate Analytics αναγνωρίζει το τρίπτυχο:                 

Δημόσιο – Δημόσια Περιουσία – Δημόσια Διαχείριση 
Η αποτελεσματική διαχείριση είναι προνόμιο και συντελεστής αυξησης της αποδοτικότητας της δημόσιας περιουσίας.
Η σωστή λήψη αποφάσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στο οικονομικό γίγνεσθαι.

Η BluPeak Estate Analytics Management προσφέρει τις λύσεις που επιζητεί η διαχείριση των ακινήτων του δημοσίου όπως:

Λεπτομερή εικόνα της ακίνητης  περιουσίας του Δήμου ή της Περιφέρειας

 • Δημιουργία ομαδοποιημένου συνόλου περιουσιακών ταυτοτήτων,
 • Προσδιορισμό χρηματοοικονομική αξίας δημόσιας ακίνητης περιουσίας
 • Τακτοποίηση γραφειοκρατικών και νομικών θεμάτων / εκκρεμοτήτων
 • Χρηματοοικονομική αποτύπωση της αξίας της δημόσιας περιουσίας
 • Ψηφιοποιημένη και οπτικοποιημένη μορφή ακινήτων

 

Άμεση διαθεσιμότητα πληροφοριών ακινήτων

 • Επιτάχυνση συναλλαγών ακίνητης περιουσίας
 • Ολοκλήρωση και τελειοποίηση του χαρτοφυλακίου για την υπόδειξη ευκαιριών ρευστοποίησης (μερικής – ολικής) ακίνητου
 • Επιλογή ευκαιριών επιπρόσθετης επένδυσης 

 

Διαχείριση χαρτοφυλακίου ακινήτων

 • Ατομική αξιολόγηση μεμονωμένου ακινήτου
 • Συνολική αξιολόγηση ομάδας ακινήτων
 • Αξιολόγηση ετερογενών και ομογενών ακινήτων
 • Συγκριτική ανάλυση χαρτοφυλακίου vs. συναφών χαρτοφυλακίων ανταγωνιστών

 

Διαχείριση κεφαλαίων και κόστους χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας

 • Ανάλυση κόστους – οφέλους
 • Προσδιορισμός ελκυστικότητας της αγοράς ακινήτων
 • Ανάλυση δυναμικότητας και ανταγωνιστικότητας χαρτοφυλακίου

Δημιουργία και ανάλυση σεναρίων στρατηγικής διαχείρισης (εκμετάλλευσης)

 • Αποφάσεις εμπορικής διαχείρισης – διατήρηση vs. πώλησης χαρτοφυλακίου
 • Αποφάσεις αποδέσμευσης μερικού ή ολικού χαρτοφυλακίου

Προβλέψεις μελλοντικής αξία χαρτοφυλακίου ακίνητης περιουσίας  Τριμηνιαίο, εξαμηνιαίο και ετήσιο επίπεδο

  ΙΔΙΩΤΕΣ

  Ιδιώτες – Ατομικές Ιδιοκτησίες

  Οι υπηρεσίες και αναλύσεις BluPeak Estate Analytics προσφέρουν:

  • Λύσεις σωστής διαχείρισης
  • Επίτευξη επιτυχημένων συναλλαγών
  • Δημιουργία συνολικής εικόνα ακινήτου
  • Ακριβή χρηματοοικονομική αποτύπωση αξίας ακίνητης περιουσίας σας
  • Ψηφιοποιημένη και οπτικοποιημένη μορφή ακινήτου / ακίνητης περιουσίας  
  • Δημιουργία άμεσης διαθεσιμότητας πληροφοριών περιούσιας
  • Επιτάχυνση συναλλαγών ακίνητης περιουσίας
  • Ολοκλήρωση και τελειοποίηση χαρτοφυλακίου οικοενειακής / ατομικής ακίνητης περιουσίας
  • Υπόδειξη ευκαιριών ρευστοποίησης (μερικής – ολικής) περιουσίας, ή ακίνητου
  • Δραστηριοποίηση έναντι ευκαιριών σε επιπρόσθετες επενδύσεις ακίνητης περιουσίας και εκτέλεση συμφερουσών αγοροπωλησιών

  Η BluPeak Estate Analytics δημιουργεί την φυσική και χρηματοοικονομική ταυτότητα των ακινήτων σας.

  Εμπιστευθείτε την πείρα μας προς όφελος της δική σας αποτελεσματικής διαχείρισης.

   Μιχαλακοπούλου 86, Αθήνα, 11528

   T:2107487839

   E : info@blupeakproperties.com